OUG nr.6/2015 si norme HG nr.367/2015 – TVA 9% alimente

OUG_6_2015

pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal. (M. Of. nr. 250 din 14 aprilie 2015)

NORME

HG 367 2015

pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004. (M. Of. nr. 373 din 28 mai 2015)

Cota redusa de TVA cu 1 iunie 2015 – Comunicat ANAF

Registru de bani personali (ORDIN 513/2015) Publicat in Monitorul Oficial nr.300/30.04.2015.

Se constituie la nivelul fiecarui sediu social/punct de lucru. Se notifica organul fiscal competent de administrare de constituirea registrului de bani personali. Are paginile numerotate in ordine crescatoare, se semneaza pe ultima pagina de catre administratorul operatorului economic sau de catre o persoana imputernicita de acesta.  Se completează zilnic la inceputul programului de lucru, fara stersaturi sau modificari si fara a lasa spatii neutilizate.

REGISTRU DE BANI PERSONAL – model printabil