OMFP 835/2015 – privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

OMFP_835_2015

privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator a fost publicat Ordinul comun al Ministrului pentru Societatea Informationala, Ministrului Educatiei si Cercetarii Stintifice, Ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministrului Finantelor Publice nr.217/4172/1348/835/2015.

(M. Of. nr. 573 din 30 iulie 2015)

Tabel ANAF comparativ programatori OMFP 835 2015

FORMULAR 088 actualizat la data de 10.08.2015

conform Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.966/2015 – aprobarea modelului si continutului formularului (088) „Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA” a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 580 din 3 august 2015.