OPANAF 1154/2016 – Procedura restituire timbru de mediu

OPANAF_1154_2016

pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

(M. Of. nr. 274 din 12 aprilie 2016)

 

OMFP_4051_2016

privind abrogarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile

(M. Of. nr. 274 din 12 aprilie 2016)

OPANAF 1164/2016 – Procedura publicare lista debitori

OPANAF_1164_2016

pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016

(M. Of. nr. 274 din 12 aprilie 2016)

a) 100.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;

b) 50.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;

c) 10.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;

d) 1.500 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c)

OPANAF 1105/2016 modificare OPANAF 3769/2015

OPANAF_1105_2016

privind privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – Declaratia 394 valabila incepand cu iulie 2016.

(M. Of. nr. 242 din 01 aprilie 2016)

Precizari privind modificarile aduse Declaratiei 394. Comunicat ANAF 31.03.2016.

OPANAF 3769/2015 privind declaratia 394

OPANAF_3769_2015

privind privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – Declaratia 394.

(M. Of. nr. 11 din 07 ianuarie 2016)