OPANAF 2048/2016 – aprobarea noului formular 088 incepand cu 01.08.2016

OPANAF_2048_2016

pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularului (088) Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA

(M. Of. nr.533 din 15 iulie 2016)