OPANAF 2048/2016 – aprobarea noului formular 088 incepand cu 01.08.2016

OPANAF_2048_2016

pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularului (088) Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA

(M. Of. nr.533 din 15 iulie 2016)

OMFP 570/2016 – Procedura

OMFP_570_2016

pentru aprobarea Procedurii privind solicitarea certificatelor de atestare fiscală de către secretariatul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi de către structurile care asigură secretariatul comisiilor de autorizare a operatorilor de produse supuse accizelor armonizate constituite la nivelul structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

(M. Of. nr. 350 din 06 mai 2016)