010_OPANAF_1382_2017

010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică

Se completează și se depune de către persoanele juridice române, asocierile și alte entități fără personalitate juridică, deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, persoane juridice române și reprezentanții legali, desemnați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ai deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române. Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.

(OPANAF 3698/2015, OPANAF 511/2017, OPANAF 1382/2017)

FORMULAR 088 actualizat la data de 10.08.2015

conform Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.966/2015 – aprobarea modelului si continutului formularului (088) „Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA” a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 580 din 3 august 2015.

 

 

Registru de bani personali (ORDIN 513/2015) Publicat in Monitorul Oficial nr.300/30.04.2015.

Se constituie la nivelul fiecarui sediu social/punct de lucru. Se notifica organul fiscal competent de administrare de constituirea registrului de bani personali. Are paginile numerotate in ordine crescatoare, se semneaza pe ultima pagina de catre administratorul operatorului economic sau de catre o persoana imputernicita de acesta.  Se completează zilnic la inceputul programului de lucru, fara stersaturi sau modificari si fara a lasa spatii neutilizate.

REGISTRU DE BANI PERSONAL – model printabil

Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (OMFP 35/2014) Formular. Se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor. Se completează în două exemplare.

 

FORMULAR 010 EDITABIL

http://www.protectia-consumatorilor.ro/infocons-021-9551-noul-numar-al-protectiei-consumatorilor/

la aceasta adresa gasiti modele de plachete valabile conform

Placheta TELEFONUL CONSUMATORILOR

Modelul poate fi descarcat in format electronic ( pentru fiecare judet ) de pe site-ul oficial al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor www.anpc.gov.ro – link-ul Lista comisariate judetene

Placheta este gratuita

Ordin 594/2014

Ordin 594/2014 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele masuri de informare a consumatorilor

Ordinul 594/2014 intra in vigoare de la 21 ianuarie 2015