OUG nr.6/2015 si norme HG nr.367/2015 – TVA 9% alimente

OUG_6_2015

pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal. (M. Of. nr. 250 din 14 aprilie 2015)

NORME

HG 367 2015

pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004. (M. Of. nr. 373 din 28 mai 2015)

Cota redusa de TVA cu 1 iunie 2015 – Comunicat ANAF

Legea nr.70/2015 – plafonarea numerarului

Legea nr.70 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. (M. Of. nr. 242 din 09 aprilie 2015)

Legea plafonarii numerarului

Asteptam si republicarea Codului Fiscal (varianta actuala a Codului Fiscal).

Proiect Cod Fiscal 2015 (18.02.2015)

PROIECT Cod fiscal–Titlul I Dispoziţii generale
PROIECT Cod fiscal–Titlul II Impozitul pe profit
PROIECT Cod fiscal–Titlul III Impozitul pe venitul microîntreprinderilor
PROIECT Cod fiscal–Titlul IV Impozitul pe venit
PROIECT Cod fiscal–Titlul V Contribuţii sociale obligatorii
PROIECT Cod fiscal–Titlul VI Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi
PROIECT Cod fiscal–Titlul VII TVA
PROIECT Cod fiscal–Titlul VIII Accize
PROIECT Cod fiscal–Titlul IX Impozite și taxe locale
PROIECT Cod fiscal–Titlul X Dispoziţii finale
PROIECT Cod de procedură fiscală