OUG nr.6/2015 si norme HG nr.367/2015 – TVA 9% alimente

OUG_6_2015

pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal. (M. Of. nr. 250 din 14 aprilie 2015)

NORME

HG 367 2015

pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004. (M. Of. nr. 373 din 28 mai 2015)

Cota redusa de TVA cu 1 iunie 2015 – Comunicat ANAF

Legea nr.70/2015 – plafonarea numerarului

Legea nr.70 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. (M. Of. nr. 242 din 09 aprilie 2015)

Legea plafonarii numerarului

Asteptam si republicarea Codului Fiscal (varianta actuala a Codului Fiscal).

Proiect Cod Fiscal 2015 (18.02.2015)

PROIECT Cod fiscal–Titlul I Dispoziţii generale
PROIECT Cod fiscal–Titlul II Impozitul pe profit
PROIECT Cod fiscal–Titlul III Impozitul pe venitul microîntreprinderilor
PROIECT Cod fiscal–Titlul IV Impozitul pe venit
PROIECT Cod fiscal–Titlul V Contribuţii sociale obligatorii
PROIECT Cod fiscal–Titlul VI Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi
PROIECT Cod fiscal–Titlul VII TVA
PROIECT Cod fiscal–Titlul VIII Accize
PROIECT Cod fiscal–Titlul IX Impozite și taxe locale
PROIECT Cod fiscal–Titlul X Dispoziţii finale
PROIECT Cod de procedură fiscală

Ordin 60/2015 modificari cuantum diurna si cazare

OMFP_60_2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situaţia în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire turistică, prevăzute în HG nr. 1.860/2006 (M. Of. nr. 68 din 27 ianuarie 2015)

Exemplu, pentru un SRL, avem 17,00 lei instituții publice*2,5 = 42,50 lei diurnă zilnică care poate fi acordată pentru a nu fi asimilată veniturilor salariale.

Asteptam si republicarea Codului Fiscal (varianta actuala a Codului Fiscal).