OMFP 916/2016 – Raportări contabile semestriale la 30/06/2016

OMFP_916_2016

pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici

(M. Of. nr.499 din 05 iulie 2016)

√ sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 se aplică:
– persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei;
– societăţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei;
– operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.

Lasă un răspuns