OPANAF 1849/2016

OPANAF_1849_2016

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

(M. Of. nr.474 din 24 iunie 2016)

√ Se aprobă Procedura de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili. Aceasta procedura nu se aplică pentru produsele energetice preambalate;
√ Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
– „Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în sistem angro de produse energetice”;
– „Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în sistem en détail de produse energetice”;
– „Atestat de înregistrare pentru comercializare în sistem angro de produse energetice”;
– „Atestat de înregistrare pentru comercializare în sistem en detail de produse energetice”.

Lasă un răspuns