OPANAF 1863/2016

OPANAF_1863_2016

pentru aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare

(M. Of. nr.474 din 24 iunie 2016)

√ Se aprobă Procedura de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole;
√ Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
– „Cerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale”;
– „Proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor”;
– „Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”;
– „Referat privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”;
– „Decizie de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”, cod 14.13.02.13/r.c.

Lasă un răspuns