OUG 32/2016

OUG_32_2016

pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

(M. Of. nr. 488 din 30 iunie 2016)

■ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se completează astfel:
√ se scutesc de la plata impozitului pe salarii şi veniturilor asimilate salariilor persoanele fizice care desfăşoară activităţii de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare
tehnologică, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului
finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;
√ se scutesc de la plata impozitului asupra venitului din transferul proprietăţilor imobiliare date în plată pentru stingerea obligaţiilor asumate prin credite în condiţiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată pentru o singură operaţiune de dare în plată;.
√ se includ în categoria veniturilor din alte surse și veniturile obţinute de către operatorii statistici din activitatea de colectare a datelor de la populaţie şi de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice efectuate în vederea producerii de statistici oficiale;
√ cota redusă de 9% se aplică pentru livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
■ Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar, se modifică şi se completează după cum urmează:
√ se introduce articolul 4^1 care reglementează ca organizatorii de nunţi şi botezuri, pentru operaţiunile de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal central competent în administrarea obligaţiilor lor fiscale aprobarea unui alt plafon de încasări decât cel de 10.000 lei;
√ plafoanele-limită prevăzute de lege nu se aplică pentru retragerea de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege şi pentru alte operaţiuni de plăţi efectuate către persoanele fizice.

Lasă un răspuns