Proiect Cod Fiscal 2015 (18.02.2015)

PROIECT Cod fiscal–Titlul I Dispoziţii generale
PROIECT Cod fiscal–Titlul II Impozitul pe profit
PROIECT Cod fiscal–Titlul III Impozitul pe venitul microîntreprinderilor
PROIECT Cod fiscal–Titlul IV Impozitul pe venit
PROIECT Cod fiscal–Titlul V Contribuţii sociale obligatorii
PROIECT Cod fiscal–Titlul VI Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi
PROIECT Cod fiscal–Titlul VII TVA
PROIECT Cod fiscal–Titlul VIII Accize
PROIECT Cod fiscal–Titlul IX Impozite și taxe locale
PROIECT Cod fiscal–Titlul X Dispoziţii finale
PROIECT Cod de procedură fiscală

Lasă un răspuns